Over Kadaster BES-eilanden

Kadasterfuncties Caribisch Nederland ondergebracht bij één organisatie

De uitvoering van de kadastrale taken in Caribisch Nederland is sinds 1 januari 2021 ondergebracht bij één organisatie. De verantwoordelijkheid van de kadasters op de BES-eilanden is daarmee verschoven van het eilandbestuur naar het Kadaster en de openbare registers. 

Samenwerking 

Sinds 2011 is het Kadaster betrokken bij de digitalisering en automatisering van de kadasters op de eilanden. Dit gebeurde onder meer door de digitalisering van de openbare registers en het opzetten van de kadastrale registratie. Door per 1 januari de verantwoording van de kadasterfuncties op de eilanden toe te kennen aan Kadaster Nederland kan er voortgebouwd worden op de al bereikte verbeteringen. Zo ontstaan nog meer mogelijkheden voor verdere modernisering. 

"Verder bouwen aan rechtszekerheid"

“De digitalisering die we de afgelopen jaren op de eilanden hebben ingezet willen we verder doorontwikkelen en leidt ook tot verbeterde kwaliteit van de beschikbare data. Hierin gaan we de komende periode een flink aantal stappen zetten. Samen bouwen we verder aan rechtszekerheid,” aldus Frank Tierolff, voorzitter raad van bestuur van het Kadaster.

"Betere dienstverlening" 

“Met de Kadasterwet BES zorgt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ervoor dat de kadasters op Caribisch Nederland per 1 januari 2021 onderdeel zijn van Kadaster Nederland. Als onderdeel van een grotere organisatie ontstaan veel meer mogelijkheden voor modernisering en digitalisering. Dit betekent betere dienstverlening aan gebruikers zoals eigenaren, notarissen, makelaars, banken en projectontwikkelaars.” aldus minister Ollongren.

Meer informatie over Kadasterwet BES

Wat houdt de Kadasterwet BES in en welke gevolgen heeft dat? U leest hier meer over op de pagina Vragen en antwoorden Kadasterwet BES.