Zoekresultaat

Wat is de Kadasterwet BES?

Op 19 december 2018 heeft het ministerie van BZK het wetsvoorstel Kadasterwet BES ingediend in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel hield in dat de uitvoering van de kadastrale taken (governance, operatie en de financiën) op de BES-eilanden wordt ondergebracht bij één organisatie: het Kadaster. Hiermee verschuift de verantwoordelijkheid van de kadasters op de BES-eilanden van het eilandbestuur naar het Kadaster en de openbare registers. De wet is ingegaan op 1 januari 2021.

Terug naar vorige pagina